Зовсім таємно.

-------------------

СЕКРЕТАРЮ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСТНОМУ КПОУ

тов. АЛЕКСЕЄВУ.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА.

Розгортання шаровки та проривки буряка за перші три п’ятиденки прополочної кампанії по району на площі 8.519 га. при загальному посіві прополочних культур 19.533 га, виконано лише на 20% і темпи прополки по п’ятиденкам є настільки незадовільні, то створюють реальну загрозу загибелі прополочних культур, зокрема цукрового буряка на засіяній площі. Такий стан в роботі є наслідком важкого стану з харчуванням в якому перебуває район. Так, зараз по всіх селах особливо по селах розташованих поблизу залізничних станцій маємо масовий виїзд дорослих колгоспників і одноосібників на тимчасові заробітки, з тим, щоб прохарчуватись до жнив, та за купівлею хліба в напрямку Москва-Грозне.

По зафіксованим данним, відплив робоч ої сили дорівнює по селу Губник – 300 душ, Леухи – 250, Краснопілка, Нараївка – 400, по с. Зятківцям – 200, при чому частина з них перетворилась в найбільш виразних перекупщиків хліба – спекулянтів, які і систематично протягом весняного періоду не виходять на роботу в колгосп, а лише десятки раз курирують Москва – Грозне. Наявна робоча сила по колгоспам через виснаженість дає зовсім низьку продуктивність в роботі; в с. Губнику по колгоспу я кий по своєму організаційно – господарському стану – є кращим колгоспом в район – одна жінка виробляє на шаровці буряка лише 0,03 га.

Маємо безліч фактів, то на роботу в колгосп не входять через відсутність харчування. До с. Басаличівка 17.06 вийшло на прополку буряка – 250 душ, але, через те, що не було продуктів виготовити сніданок і обід, всі колгоспники з поля розійшлись по домам.

По одноосібному сектору за масове явище те, що людність дорослі і діти харчуються цвітом акації, щавелем, жолуддям, попілом розведенним з мукою. Аби придати смак трав’яній страві, практикують класти, в горошок, розрахований на сім’ю 6 душ – один фунт солі. Значна частина бурякового насіння, заораного одноосібними господарствами на посів, а рівно ж розданий овес використаний через переселення на хліб. Стан з харчуванням настільки погіршав, що людність для харчування вживає крім трав, всяку падаль. 

По с. Тишківка, було викопано на харчування дохлу корову облиту карболовим розчином, з огляду на те, що вона захворіла сибірською язвою. По с. Городку ДРАЧ Антошка – бідняк, що має 5 душ сім’ї з’їв декілька собак. Одноосібник САЛІЙ Василь зарізав свою собаку і з’їв а потім пішов з старшими дітьми з села шукати хліба по селах. Погіршення стану харчуванням людності по селам значно поширюється захворювання на желтуху та мається більше 2.000 випадків харчування без білковими отенами голодними.

 

ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН.

         25/У в с. Краснопілці виявлено, що гр-ка ВЛАСЮК Марія Мифодівна, біднячка, виключена з колгоспу за невихід на роботу, зарізала свого сина 9 років Василя, м'ясо з якого зварила в борщі, а руки та ноги сховала на горищі.

         22/У в с. Городку гр-ка ЦИРКУН Явдоха Ісаківна, розкуркулена, задушила свого брата 11 років Григорія Ісаковича для споживання. Голову та ребка було знайдено у неї в хаті. По цій справі звинувачується також ЦВІРКУН АФІЯ, яка від слідства зникла.

24/У в тому ж с. Городку виявлено, що гр.-н  Карпенко Павло Єфимович, син кол. Царського уряднина, з середньою освітою, по фаху землемір використовував для їжі м’ясо з померлої своєї дочки Ніни, 9 років.

    23/У в с. Черторія гр.-н Сенчук Йосип Авксентійович разом зі своєю дружиною Синчук Христею Григорівною забили 33-літню жінку Мижаєву, з якої частин6у м’яса з’їли, а частину було знайдено в радужці.

     18/У в с. Краснопілка гр.-н Косенко Дунія Степанівна, розкуркулена, зарізала свого сина Косенко Дем’яна, 12 років, для споживання. М’ясо з забитого було виявлено в горщку, а також відомості, що Косенко м’ясо продавала.

СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА КП/б/У г. Виннице.

СПЕЦ – СООБЩЕНИЕ

О г о л о д а н и и

Поступивши матеріали продолжают сигнализовать о том что в отельних районах и селах случаи голодания принимают редкие хормы. Так :

В ГАЙСИНСКОМ РАЙОНЕ наиболие не благополучны по Голоду является село Харпачка, в котором насчитывается 40 голодающих семей с общим Количеством 121 сдохов . Среди голодающих колхозных семей имеются колхозники , которые работали добросовесно и выработали до 300 трудодней , голодание этих семей Объяняется наличеем большого количества нетрудоспособних в святи с чем получанный хлеб за трудодней не обеспечивают их потребности. Так например : колхозница ПРИЧЕПИ Пелагея , в семне два трудоспособных выработали 280 трудодней , вего членов семъи 5, сейчас совешенно не имели хлеба ; колхозница ЛИСКЕВИЧ Анна имеет 6 едаков , выработала 370 трудодней ,в настоящие время голодает .

В етом –же селе по единоличному сектору имеется голодающих 42семей ,с общим количеством едаков 140, большая часть голодающих бедняки.

В селе за последние время на почве голода отмечены смертне случаи. В течении 3-х дней умерло единоличноцы КУРАВЕЛЬ в количестве 3-х чел.

В с. Смеречка , заригистрировано голодающих колхозних семей 29, с общим количеством едаков 72, значительная чатина лежит опухлими.

В етом - же селе также имеются семъи виработавшие большое количество трудоднем , но в виду многосемейности осип довершено не имеют продуктов питания . На указаного чесле голодающих нащитывается 400 семей , с общим количеством 45 едеков , которые лежат опухшими в безнадёжном состоянии.

По с. Гродок , на имеющихся в селе 288 хозяйств по предварительным даным около 180 , значительная чаще.

П. Таємно.

ДО ВІН. ОБЛ.ПАРКОМУ.

1932 р. в Гайсинському районі в с. Семеричка в сім’ї в колгоспниці – біднячки ОСАДЧОЇ 14/11 ц. р. скоєно вбивство дитини одного року при слідуючих обставинах : гр-на с. Семерички ОСАДЧА Федора, вдова, член колгоспу, має на своєму утриманні 4 дітей, з яких найстаршому 10 років, а наймолодшому один рік, 15/11 ОСАДЧА Федора залишила в хаті своїх 4 дітей, а сама пішла на село шукати харчів. Коли вона повернулась до дому та забачила, що найменша дитина зарізана. На запитання її син Петро 10 років, відповів, що самий молодший хлопчик Володимир сидів на печі, звідки упав та вбився. Тоді він Петро взяв ножа й почав дитину різати, винув кишки, печінку та легені, зложив у горшок, також відрізав ногу й хтів варити, оскільки був голодний.

Розслідування в цій справі закінчено, при чому за висновком лікаря дитина була зарізана живою.

Справу скеровано до Прокуратури Республіки для ознайомлення.

      Прокурор Обл..                                                                                                               Відділу ДПУ СЕМЕНОВ.

 

СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА КП/б/У

Гор. Винница.

СПЕЦ – СООБЩЕНИЕ

О событиях в районах Винницкой области.

По материалам за 1 –є июня 33. г.

 Продовольственные затруднения.

Поступившие материалы из Гайсинского, Тростянецкого и Станиславчиского районов отмечают обострения продовольственного кризиса в этих районах. Значительная часть населения ряда сел голодает, имеется много случаев заболевание и смерти на почве голода и употребления в пищу разного рода суррогатов.

 Продовольственный кризис в Гайсинском районе с каждым днем все больше обостряется . Больше всего недостаток продовольствий ощущается в селах: Ладыжынские - Хутора, Жерденовка, Тышковка, Бубновка, Кущенцы, Кузьминцы Тымарь, Краснополка, Губнык, Кублич и Сокольцы . В одном селе Тышковке голодает только колхозников 120 человек. Население питается разными суррогатами, травой, гнилым картофелем, мясом долхлых лошадей. В каждом селе не меньше 20 человек спухших от голода, не способных передвигается. Имеется много смертных случаев. Участились случаи оставления детей на базарах.

В селах Паланка, Александровка, Китайгород, Красногорка и Савинцы Тростянецкого района ощущаетса большой недостаток продовольствия. В каждом селе голодает от 30 до 130 человек. Имеетса много фактов опухания от голода. Зарегистрировано 9 смертных случаев. Оказываемая районными организацыями помощь не обеспечивает потребностей голодающих семей, благодаря недостатку продовольствия и неудовлетворенной организации общественного питания в колхозах.

 

В Гайсинськом  районе, в. с. Семеричка, в семье колхозницы – беднячки Осадчей14. П. с. г. произведено убийство ребёнка в возрасте оного года при следующих обстоятельствах:

Осадчая не имея в доме никаких продуктов питания пошла в село достать какие небудь продукты, оставив дома 4 – х детей. Самый младший ребёнок одного года сидел на печке, откуда упал и от ушиба находился в тяжолом состоянии. Старший её сын, в возросте 10 – ти лет, взял нож и начал в области живота его резать, вынул кишки, печень и лёгкие, положил в горшок, а также отрезал ногу, положив в горшок хотел варить.

С приходом матери на вопрос где младший ребёнок 10 – ти летний сын её ответил, что упал с печи и убился и так как он хотел кушать он решил зарезать его и мясо употребить в пищу.

Среди населения , в связи с этим фактом отмечены разговоры о том , что голодания семи Осадче вызвано ее нежеланием работать в колхозе, Порицая её в том, что она довела до такого состояния свою семю.

18. П. с. г. Колхозница Волошина и Хитрук также не Являвшиеся на работу в колхоз и не имея трудодней, желая использовать етот факт явились к Председателю Сельсовета с требованием видать хлеба, иначе они также поступят со своими детьми.

Присутствующими колхозниками они были разоблачены в нежелании работать в колхозе, получив соответствующий отпор, после чего они ушли. Ведётся расследование.

Используются технологии uCoz